Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy przedmiotu:
Algorytmy i struktury danych (Algorythms and Data Structure) – zajęcia prowadzone w języku angielskim

Data ogłoszenia: 14.11.2023 r.
Termin składania podań: 14.11.2023 r. – 14.12.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2023 r.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej tytułu magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Znajomość języka angielskiego - warunek konieczny

Mile widziane

 • Dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Zachęcamy do aplikowania zwłaszcza doktorantów po ocenie śródokresowej oraz młodych badaczy po doktoracie, chcących związać swoją przyszłość z pracą akademicką

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Możliwość udziału w projektach badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską
 • Pracę w twórczym środowisku

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Spis publikacji naukowych
 • Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Załączniki