Wykładowca stanowisko dydaktyczne

aleksandra.kocik@uni.lodz.pl
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ
zatrudni
wykładowcę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla studentów UŁ
INSTYTUCJA: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: wykładowca
WYMIAR GODZINOWY: pełen etat
DATA OGŁOSZENIA: 18.08.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18.09.2023
LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl
DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: studiumwfis@uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: konkurs na stanowisko wykładowcy, wychowanie fizyczne
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Kandydat/ka będzie miał możliwość prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego na obiektach sportowych UŁ. Kandydat/ka powinien wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (poziom minimum B1) oraz wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie co najmniej jednej z następujących dyscyplin sportowych: tańcu towarzyskim, tańcu nowoczesnym, aerobiku, nowoczesnych formach fitnessu, jodze.

Nasze wymagania

  • stopień magistra uzyskany na kierunku pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego lub stopień naukowy w zakresie nauk o kulturze fizycznej
  • certyfikat zaświadczający posiadanie umiejętności instruktorskich w przynajmniej jednej z poniższych dyscyplin: tańcu towarzyskim, tańcu nowoczesnym, aerobiku, nowoczesnych formach fitnessu, jodze
  • udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1

Zakres obowiązków

  • zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art 115)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć, kopię dyplomu magistra, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).