Wykładowca stanowisko dydaktyczne

kadry@akp.bydgoszcz.pl
Akademia Kujawsko-Pomorska
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Akademia Kujawsko-Pomorska poszukuje nauczyciela akademickiego z magistrem pielęgniarstwa.

Oferty prosimy przesyłać na adres: kadry@akp.bydgoszcz.pl lub na adres uczelni.

Nasze wymagania

  • magister pielęgniarstwa

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym
  • dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe
  • wykaz publikacji