Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Jelenia Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Rektor Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Nauk Medycznych Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych na kierunku Pielęgniarstwo.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magister pielęgniarstwa.
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w pracy w placówkach ochrony zdrowia zgodne z w/w dyscypliną w oddziale/pododdziale geriatrycznym (wymagane są umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o profilu praktycznym – pielęgniarstwo. Przewidywane prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu podstaw pielęgniarstwa i pielęgniarstwa specjalistycznego).
 • Doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym.

Mile widziane

 • Preferowani kandydaci wskazujący Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Zakres obowiązków

 • Praca jako nauczyciel akademicki

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora KANS w Jeleniej Górze o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • Kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe uzyskane poza szkolnictwem wyższym w placówkach ochrony zdrowia (kopie: świadectw/-a pracy, certyfikatów, specjalizacji).
 • Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym.

Weź udział w rekrutacji

 • Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze
  ul. Lwówecka 18
  58-503 Jelenia Góra
  lub e-mail; dziekanatWNMiT@kans.pl