Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Katedra Kosmetologii
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko wykładowcy.
Katedra Kosmetologii.
Wydział Ochrony Zdrowia.
Grupa pracowników dydaktycznych.
Pełny etat.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego
 • Dyplom ukończenia studiów potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Kosmetologia, Podstawowa aparatura w kosmetologii, Kosmetologia naturalna, z elementami medycyny wschodu, Podstawy dermatologii, Dermatologia estetyczna,
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej - minimum 2 lata

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Kosmetologia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i dorobku naukowego
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy i informacja o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Tarnowska, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów