Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Akademia Tarnowska
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.
Katedra Kosmetologii.
Wydział Ochrony Zdrowia.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego
 • Dyplom ukończenia studiów potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej minimum 2 lata

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Kosmetologia

Oferujemy

 • praca na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i dorobku naukowego
 • oświadczenie o pierwszm miejscu racy i informacja o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia

Załączniki