Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Katedra Pielęgniarstwa
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko wykładowcy.
Katedra Pielęgniarstwa.
Wydział Ochrony Zdrowia.
Grupa pracowników dydaktycznych.
Pełny etat.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego
 • Dyplom ukończenia studiów potwierdzający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotów: Podstawy opieki położniczej, Położnictwo, Ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Położnictwo i opieka położnicza, Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej - minimum 5 lat

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Położnictwo

Oferujemy

 • praca na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych dorobku naukowego
 • oświadczenie o pierwszym miejscu pracy i informacja o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudniena

Załączniki