Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Insyttut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Ogłoszenie dotyczy konkursu na stanowisko wykładowcy w grupie dydaktycznej, w wymiarze ¾ etatu w Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od osoby podejmującej zatrudnienie na tym stanowisku wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów, aktywność naukowa oraz aktywność organizacyjna w ramach rozwoju kierunku fizjoterapia.

Nasze wymagania

 • Tytuł zawodowy magister fizjoterapii
 • Doświadczenie dydaktyczne
 • Doświadczenie zawodowe w zawodzie fizjoterapeuta
 • Znajomość języka angielskiego
 • Umiejętności organizacyjne

Zakres obowiązków

 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów
 • Aktywność naukowa
 • Aktywność organizacyjna

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy
 • Kopię dyplomu ukończenia studiów
 • Informację o aktywności zawodowej i dydaktycznej