Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Wykładowca

Nasze wymagania

 • minimum stopień magistra/ inżyniera
 • udokumentowany dorobek artystyczny i wiedza z zakresu architektury, w szczególności z historii i podstaw teorii architektury i urbanistyki, teorii architektury współczsnej, ochrony i konserwacji zabytków, zagadnień rewitalizacji obszarów miejskich,
 • konieczne doświadczenie pedagogiczne i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Wzornicta

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie,
 • życiorys zawodowy z zamieszczoną i podpisaną klauzulą
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 • portfolio dokumentujące dorobek artystyczny,
 • wykaz dorobku dydaktycznego,
 • opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych,
 • oświadczenie o znajomości języka obcego/ języków obcych,
 • podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Załączniki