Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Leszno
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Do obowiązków pracownika na stanowisku wykładowcy będzie należało prowadzenie zajęć
z przedmiotu wychowanie fizyczne zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, aktywny udział w pracy na rzecz Instytutu, prowadzenie zajęć na obozach studenckich letnich i zimowych

Nasze wymagania

 • 1. Tytuł magistra wychowania fizycznego

Mile widziane

 • • Co najmniej 10 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela
 • • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z narciarstwa i żeglarstwa

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki/pracownik dydaktyczny
 • do wglądu w Uczelni

Oferujemy

 • umowa o pracę
 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie kierowane do JM Rektora
 • cv
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe( wszystkie dyplomy, świadectwa, certyfikaty
 • informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza szkolnictwem wyższym przydatnym do pracy na danym kierunku studiów
 • oświadczenie o niekaralności , korzystaniu z pełni praw publicznych