Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Opolski
 • Miejsce: Opole
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych – Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

Nasze wymagania

 • 1) ukończone studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne,
 • 2) ukończone studnia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne,
 • 3) czynny zawodowo ratownik medyczny,
 • 4) minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • 5) ukończone kursy ACLS/ALS, PALS, ITLS oraz aktualny kurs KDRM zgodny z bieżącym okresem edukacyjnym ratowników medycznych,
 • 6) minimum 5-letnie doświadczenie akademickie w prowadzeniu zajęć ze studentami

Mile widziane

 • 1) ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia,
 • 2) pełnienie funkcji kierowniczej min. 5 lat,
 • 3) ukończenie kursów i szkoleń dotyczących kierowana zespołem,
 • 4) posiadanie publikacji naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć, seminariów, wykładów ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu.