Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Ochrony Zdrowia
Akademia Tarnowska
 • Miejsce: Tarnów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych, Katedra Pielęgniarstwa, kierunek Położnictwo, pełny wymiar czasu pracy na czas określony. Wymagane doświadczenie w pracy dydaktycznej – minimum 2 lata.

Nasze wymagania

 • znajomość języka polskiego
 • dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia zajęć: Podstawy opieki położniczej, Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, Położnictwo i opieka położnicza, Techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej minimum 2 lata

Mile widziane

 • przy przyjęciu będą preferowane osoby, które zadeklarują Akademię Tarnowską jako pierwsze miejsce pracy

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na kierunku Położnictwo

Oferujemy

 • praca na pełny etat

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • kwestionariusz osobowy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i naukowe
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych
 • oświadczeniem o pierwszym miejscu pracy
 • informacja o ewentualnym dodatkowym zatrudnieniu
 • oświadczenie o niekaralności

Załączniki