Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Krosno
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Nasze wymagania

 • dyplom doktora w dyscyplinie: nauki medyczne /nauki o zdrowiu/ nauki biologiczne,
 • udokumentowany udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach z zakresu cytodiagnostyki, histopatologii, patologii, embriologii
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe związane z reprezentowaną przez siebie specjalnością zdobyte poza szkolnictwem wyższym,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność posługiwania się pakietem Office,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne, Położnictwo

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie,
 • życiorys (CV),
 • kserokopia dyplomu doktora
 • wykaz publikacji,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe wymagania.

Załączniki