Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu praktycznej nauki języka japońskiego, nauki pisma japońskiego oraz ćwiczenia z przekładu w wymiarze 360 godzin rocznie

Nasze wymagania

 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub równorzędny
 • posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat

Mile widziane

 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia w zakresie japonistyki, preferowany profil filologiczny (literaturoznawstwo, językoznawstwo, dydaktyka języka japońskiego); mile widziane dodatkowe inne wykształcenie
 • Znajomość języka japońskiego na poziomie odpowiadającym poziomowi N1 Japanese Language Proficiency Test
 • Dodatkowym atutem jest dłuższy pobyt w Japonii (preferowany pobyt o charakterze akademickim) oraz doświadczenie zawodowe w tłumaczeniach pisemnych i ustnych
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka japońskiego jako obcego. Dobra znajomość języka polskiego
 • Duża aktywność organizacyjna (zwłaszcza o charakterze naukowym lub kulturalnym)

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie i przygotowanie zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka japońskiego, nauki pisma japońskiego oraz ćwiczenia z przekładu w wymiarze 360 godzin rocznie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Cv
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
 • informacja o posiadanym dorobku zawodowym oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki