Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki, Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko wykładowcy

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać tytuł magistra filologii angielskiej. Powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie natywnym. Oczekuje się, że kandydat będzie posiadał duże (potwierdzone) doświadczenie w prowadzeniu rozmaitych zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem zajęć znajdujących się w programie studiów Filologia angielska. Kandydat powinien mieć również doświadczenie w prowadzeniu zajęć z pisania oraz osobno z edycji tekstów naukowych. Mile widziane będzie również doświadczenie kandydata w prowadzeniu zajęć z szeroko pojętej kultury i obyczajów krajów angielskiego obszaru językowego, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących dyskusji publicystycznych i prasowych.
 • Od kandydata wymaga się biegłej znajomości języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • w zakresie pracy dydaktycznej obowiązki kandydata obejmują prowadzenie zajęć z przedmiotów wchodzących w skład Praktycznej nauki języka angielskiego, a także kursów z pisania i zajęć kulturowych,
 • w zakresie pracy organizacyjnej - aktywne włączanie się w działania organizacyjne na rzecz Zakładu, Instytutu i Wydziału,
 • włączanie się w edytorskie działania Instytutu Anglistyki i Wydziału Filologicznego w zakresie korekty tekstów anglojęzycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera;
 • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.);
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy dostępne na stronie https://www.uni.lodz.pl/kariera.

Załączniki