Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat, praca dodatkowa lub tymczasowa, umowa zlecenie, samozatrudnienie (B2B)
 • Wynagrodzenie: 4400-5000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Zatrudnimy dydaktyka-praktyka w obszarze Informatyki stosowanej, Cyberbezpieczeństwa, Ekonomii oraz Finansów i Rachunkowości na studiach niestacjonarnych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Doświadczenie praktyczne

Mile widziane

 • Doświadczenie dydaktyczne i umiejętność przekazywania wiedzy praktycznej
 • Stopień naukowy doktora

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć ze studentami, opracowanie sylabusów do zajęć, matriałów dydaktycznych

Oferujemy

 • Praca w weekendy
 • Praca w miłym zespole

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Dyplom ukończenia studiów i inne dokumenty poświadczające kwalifikacje
 • Opis doświadczenia zawodowego