Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Nauczanie języka niemieckiego jako obcego

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędny
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej przez okres co najmniej pięciu lat
 • kompetencje i doświadczenie w zakresie nauczania literatury niemieckojęzycznej oraz dydaktyki języka niemieckiego jako obcego

Mile widziane

 • natywny użytkownik języka niemieckiego
 • oddelegowanie przez Austriacką Centralę Wymiany Akademickiej (OEAD)
 • ukończone studia nauczycielskie
 • doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego na poziomie akademickim oraz w szkołach
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami austriackimi i w popularyzacji wiedzy o Austrii

Zakres obowiązków

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego
 • informacja o posiadanym dorobku zawodowym oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Załączniki