Wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Wykładowca akademicki w obszarze nauk społecznych.

W związku z rozwojem naukowo- badawczym poszukujemy pracowników akademickich z tytułem minimum doktora, którzy posiadają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości lub ekonomii.

Nasze wymagania

 • Posiadanie wykształcenia kierunkowego lub pokrewnego w zakresie zarządzania i jakości lub ekonomii,
 • Minimum stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk,
 • Oczekujemy gotowości podjęcia zatrudnienia w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,
 • Aktualny dorobek naukowy obejmujący publikacje tematyczne wprost lub pokrewne powiązane z dyscypliną,

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników,
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich formach studiów oraz kształcenie specjalistyczne w ramach ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych,
 • Przygotowywanie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku zarządzania i jakości lub ekonomii, pod względem merytorycznym i metodycznym, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • Opracowywanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla studentów,
 • Branie czynnego udziału w egzaminach, zarówno dydaktycznych jak i dyplomowych, prowadzenie konsultacji oraz pełnienie dyżurów dydaktycznych,
 • Sporządzanie sylabusa prowadzonych zajęć,
 • Komunikacja ze studentami według zasad obowiązujących na uczelni,
 • Prace organizacyjne związane z procesem dydaktycznym oraz pozostałe zadania organizacyjne ustalone przez Rektora.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pierwszym etacie,
 • Możliwość udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
 • Wsparcie w zakresie działalności naukowo-badawczej, w tym publikacji,
 • Współpracę z międzynarodowym środowiskiem naukowym i studenckim,
 • Pracę w przyjaznym zespole,
 • Możliwość samorealizacji i rozwoju zawodowego,
 • Bezpłatny parking.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV