Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Katedra Finansów
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:
Wykładowca / Starszy Wykładowca do Katedry Finansów

Nasze wymagania

 • doświadczenie zawodowe w obszarze finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych lub bankowości,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 • gotowość do poprowadzenia w ramach procesu rekrutacyjnego próbki zajęć (45 minut),
 • w przypadku stanowiska wykładowca: tytuł magistra w dziedzinie nauk ekonomicznych, finansów lub zarządzania oraz dodatkowym atutem będzie dyplom MBA, CFA, ACCA, CIMA lub doktorat w dziedzinie ekonomia i finanse,
 • w przypadku stanowiska starszy wykładowca: posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, finansów lub zarządzania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • znajomość języka polskiego na poziomie min. C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • sumienność, samodzielność myślenia, kreatywność, analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • otwartość na współprace, komunikatywność,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w weekendy,
 • gotowość do wskazania Akademii Leona Koźmińskiego jako pierwszego miejsca pracy.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ustalonym z Kierownikiem Katedry Finansów, zgodnie z wymiarem godzin dydaktycznych przypisanych do danego stanowiska w roku akademickim, w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry,
 • inicjowanie projektów dydaktycznych i szkoleniowych.

Oferujemy

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla stanowiska Wykładowcy lub Starszego Wykładowcy (300 godzin pensum w roku akademickim),
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.09.2024 r.,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV, listu motywacyjny, odpis dyplomu (skan),
 • opis doświadczeń dydaktycznych,
 • certyfikat językowy lub ew. oświadczenie o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego