Wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Malarstwa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Stanowisko Wykładowcy na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w Katedrze Problemów Plastycznych w Laboratorium Obrazu Cyfrowego

Nasze wymagania

 • posiadanie kwalifikacji określonych w Ustawie i Statucie ASP w Warszawie
 • posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra sztuki lub równorzędny
 • umiejętność wykonywania cyfrowej dokumentacji fotograficznej i filmowej
 • doświadczenie w realizacji filmów promocyjnych
 • znajomość programów graficznych Adobe Premiere, Light Room, Photoshop

Zakres obowiązków

 • praca Laboratorium Obrazu Cyfrowgo

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • życiorys
 • dokumenty poświadczające uzyskanie tytułów/stopni/kwalifikacji
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki