Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego.
Poszukujemy osoby do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego dla społeczności Uniwersytetu Gdańskiego oraz działań organizacyjnych w obszarze kultury fizycznej.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego
 • uprawnienia instruktora pływania
 • uprawnienia instruktora fitness
 • co najmniej 7-letni staż pracy
 • predyspozycje i zamiłowanie do pracy dydaktycznej oraz umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • dodatkowe uprawnienia instruktorskie i certyfikaty

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczną
 • działania organizacyjne w obszarze kultury fizycznej

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • informacje na temat dokumentów znajdują się w załączniku

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty prosimy dostarczyć do sekretariatu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 30)