Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych zatrudni DWIE OSOBY na stanowisku wykładowcy w grupie dydaktycznej.

Nasze wymagania

 • ukończenia studiów na kierunku informatyka lub pokrewnym
 • mile widziane doświadczenie dydaktyczne (ugruntowana wiedza np. w zakresie programowania, grafiki komputerowej, uczenia maszynowego, eksploracji danych)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych
 • mile widziany dorobek naukowy (publikacje i udział w konferencjach)

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na kierunkach Informatyka i Biznes Elektroniczny w formie ćwiczeń tablicowych i laboratoryjnych oraz projektów
 • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w formie konspektów, instrukcji i innej dokumentacji dla studentów
 • Opieka nad utrzymaniem stanowisk laboratoryjnych i ich modernizacja.
 • Prowadzenie badań naukowych współtowarzyszącym działalności dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie adresowane do JM Rektora UZ
 • CV i kwestionariusz osobowy
 • 3. Autoreferat zawierający: działalność dydaktyczną, działalność organizacyjną; obszary zainteresowań i osiągnięcia, np. udział w projektach lub konferencjach
 • Kserokopię nadania stopnia magistra inżyniera lub doktora nauk inżynieryjno- technicznych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Weź udział w rekrutacji

 • w Sekretariacie Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra. ul. Prof. Z. Szafrana 2, Budynek A-2, pokój 427,