Wykładowca stanowisko dydaktyczne

uczelnia@ahe.lodz.pl
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat, umowa zlecenie
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Czym wyróżnia się praca w AHE?
– Dydaktycy mają wpływ na swój grafik –
– Jesteśmy otwarci na nowości, dlatego z przyjemnością poznajemy i umożliwiamy wdrażanie innowacyjnych metod kształcenia
– Z przyjemnością uczymy się nowych kompetencji i angażujemy w programy nadające nowe kwalifikacje – szukając miejsca wspierającego rozwój jest Pani/Pan w dobrym miejscu.
– Każdy kto chce wziąć udział w projekcie międzynarodowym i wyjechać za granicę, ma taką możliwość – program Erazmus + od lat działa u nas wybitnie skutecznie.
– Dbamy o partnerską atmosferę.

To zajęcia w ramach jednego bądź kilku z nich będzie Pani/Pan prowadziła/prowadził:
– Psychologia rodziny
– Diagnoza dzieci i młodzieży
– Historia myśli psychologicznej
– Diagnoza psychologiczna oparta o DSM i ICD
– Podstawy pracy terapeutycznej dzieci i dorosłych
– Profilaktyka zachowań ryzykownych
– Psychologia rozwoju i wychowania

Nasze wymagania

 • Tytułu doktora nauk humanistycznych lub społecznych.
 • Kierunkowe wykształcenie – psychologia
 • Deklaracja o zatrudnieniu w AHE w Łodzi jako podstawowego miejsca w charakterze dydaktyka
 • Wysoki poziom wiedzy merytorycznej z wykładanych przedmiotów poparty doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym.
 • Swoboda w przekazywaniu wiedzy w sposób angażujący i zrozumiały dla studentów w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju zawodowego.
 • Potrzeba systematycznego aktualizowania i rozwijania swojej wiedzy.

Mile widziane

 • Łatwość wykorzystywania nowoczesnych narzędzi wspierających edukację (urządzenia, programy, aplikacje).
 • Wysoki poziom kultury osobistej i etyki zawodowej
 • Posiadanie dorobku naukowego w zakresie psychologii

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu psychologii

Oferujemy

 • Comiesięcznych spotkaniach kadry dydaktycznej w celu bieżącego zaopiekowania wszystkich tematów, które tego wymagają oraz dzielenia się dobrymi praktykami.
 • Umowe cywilno-prawną lub umowę o pracę w zależności od liczby godzin dydaktycznych przyjętych do realizacji.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV/życiorys, a w nim wykaz ewentualnych dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
 • skan/odpis dyplomu doktorskiego

Weź udział w rekrutacji