Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu:
pielęgniarstwo nefrologiczne, w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych; szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, kurs z ratownictwa, marketing w opiece zdrowotnej i jakości w opiece zdrowotnej.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • praca dydaktyczna na uczelni
 • możliwość realizacji przedmiotów: podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych; urologia
 • szkolenia/kursy: pielęgniarstwo nefrologiczne, w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych; szczepienia ochronne dla pielęgniarek, ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych, kurs z ratownictwa, marketing w opiece zdrowotnej i jakości w opiece zdrowotnej
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów poświadczające nadanie stopni i tytułów naukowych i zawodowych, w tym tytułu zawodowego magistra (oryginały do wglądu podczas podpisywania umowy)
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
  Dział Kadr
  66-400 Gorzów Wielkopolski,
  ul. Fryderyka Chopina 52, bud. 5