Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Politechniczny
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w zakresie informatyki
 • udokumentowana, co najmniej 3 – letnia praktyka na stanowiskach dydaktycznych, związana z prezentowaną przez siebie specjalnością i/lub znaczące doświadczenie zawodowe w obszarze swojej specjalności
 • wiedza i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych, w szczególności: architektury komputerów, systemów operacyjnych i administrowania systemami operacyjnymi, wirtualizacja systemów i usług, programowania serwisów internetowych, baz danych, programowania w Javie, sieci komputerowych
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4