Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Miejsce: Gorzów Wielkopolski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy – Wykładowca.
Kandydat powinien wykazać się znajomością zagadnień z zakresu doświadczenia zawodowego w pracy dziennikarskiej.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub dziennikarstwa / komunikacji medialnej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu dziennikarstwa w szkolnictwie wyższym
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Wydziału Humanistycznego
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w działalności organizacyjnej na rzecz środowiska akademickiego
 • wybór Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy

Zakres obowiązków

 • kształcić studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej
 • uczestniczyć w pracach organizacyjnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z dokładnym określeniem stanowiska i zakresu wynikającego z opisu stanowiska
 • kwestionariusz lub curriculum vitae
 • odpisy (kserokopie) dyplomów ukończenia studiów (oryginały do wglądu podczas podpisywania umowy) i innych kwalifikacji zawodowych
 • oświadczenie o wyborze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jako podstawowego miejsca pracy
 • oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • informacja o dorobku zawodowym i dydaktycznym kandydata

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia im. Jakuba z Paradyża
  Dział Kadr
  66-400 Gorzów Wielkopolski,
  ul. Fryderyka Chopina 52, bud. 5