Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Miejsce: Gdańsk/Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra z obszaru zarządzania,
 • praktyczna znajomość MS365,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy.

Zakres obowiązków

 • terminowe opracowanie sylabusów,
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych na obowiązujących w Uniwersytecie WSB Merito layoutach,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym, z uwzględnieniem praktyczności (case), w terminach określonych planem zajęć,
 • prowadzenie konsultacji dla studentów,
 • właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
 • obsługa uczelnianej e-learningowej platformy Moodle,
 • troska o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych,
 • współpraca ze wszystkimi działami w uczelni.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat od 1.10.2024r.;
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
 • szkolenia grupowe i indywidualne,
 • dofinansowanie do nauki,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, Medicover Sport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Załączniki