Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Legnica
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

prowadzenie zajęć dydaktycznych z Dziedziny nauk społecznych (nauki prawne), na kierunkach: Prawo, Administracja

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, a w szczególności nauki prawne, nauki o polityce i administracji,
 • dorobek naukowy z dziedziny nauk społecznych,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym.

Mile widziane

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z Dziedziny nauk społecznych (nauki prawne), na kierunkach: Prawo, Administracja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • życiorys zawodowy (CV),
 • syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra, oraz tytułu doktora,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopie świadectw pracy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs-wykładowca ZPiA”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału bud. A pok. 334, do dnia 29.07.2024 r. – decyduje data wpływu.