Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

REKTOR
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
ogłasza
KONKURS na stanowisko
WYKŁADOWCY
w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • ukończenie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego,
 • specjalizacja w piłce nożnej i futsalu – stopień trenera,
 • udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1,
 • spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 roku poz. 742, z późn. zm.)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć z futsalu i piłki nożnej,
 • udział w zawodach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim,
 • organizacja imprez sportowych.

Oferujemy

 • CIEKAWĄ PRACĘ
 • MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
 • MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO
 • SZKOLENIA
 • UDZIAŁ W PROJEKTACH
 • MOŻLIWOŚĆ POZNANIA WYBITNYCH LUDZI
 • UDZIAŁ W KONFERENCJACH, W TYM ZAGRANICZNYCH
 • DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
 • KARNET SPORTOWY
 • POŻYCZKI
 • ŚWIADCZENIA DLA DZIECI
 • DODATKOWE DNI WOLNE
 • DOFINANSOWANIE DO POSIŁKÓW
 • PARKING
 • OPIEKA MEDYCZNA

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kopie dyplomów

Załączniki