wykładowca

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu