wykładowca

Wydział Aktorski
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

Konkurs na stanowisko wykładowcy w przedmiocie nauczania – Impostacja