wykładowca

Instytut Instrumentów Lutniczych
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

– spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz,.U. z 2018 r., poz. 1668)
– zobowiązanie do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,
-wykazanie się znacznymi osiągnięciami artystycznymi