wykładowca

Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi

wykładowca – Reżyseria filmu fabularnego na IV i V roku