wykładowca

Wydział Architektury Wnętrz
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Architektury i Budownictwa na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wymagane kwalifikacje:

• dyplom magisterski ukończenia wydziału architektury wyższej uczelni technicznej – z tytułem co najmniej magistra inżyniera architekta
• portfolio dorobku projektowego w dziedzinie architektury i architektury wnętrz
• doświadczenie zawodowe w tworzeniu projektów na etapie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koordynacją branżową, praktyką w pełnieniu czynnego nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji
• znajomość specyfiki programowej Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie
• dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne Kandydata/tki uzyskane na innej uczelni wyższej, na wydziale o profilu artystycznym

Wymagane dokumenty:
• podanie
• życiorys z uwypukleniem dorobku zawodowego i dydaktycznego
• kwestionariusz osobowy
• odpis dyplomu
• fotografia
• oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
• oświadczenie – o niekaralności – druk dostępny: https://asp.waw.pl/konkursy-aktualne/

Dokumenty przyjmuje:
Dokumenty (w formie plików PDF) należy przesłać do Dziekanatu Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, na adres e-mail: waw@asp.waw.pl

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej odbędzie się dnia: 04.02.2021 godz. 10.00

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z kandydatami on-line w dn. 04.02.2021 o godz. 10.30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 04.02.2021 godz.12