wykłdowca

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konkurs na stanowisko wykładowcy posiadającego tytuł zawodowy magistra w zakresie wokalistyki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.