1 stanowisko adiunkt

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

     INSTYTUCJA:   Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO:    Zielona Góra

STANOWISKO: adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

DYSCYPLINA NAUKOWA:   informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewna

DATA OGŁOSZENIA: 13-06-2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.07.2022

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: uczenie maszynowe, eksploracja danych, obliczenia inteligentne

OPIS: Prowadzenie badań naukowych w zakresie nowoczesnych metod informatyki obejmujących wirtualną rzeczywistość, uczenie maszynowe, przetwarzanie dużych zbiorów danych oraz inteligencji obliczeniowej. Ponadto oczekuje się badań w zakresie zastosowań wymienionych metod w przetwarzaniu i klasyfikacji obrazów. W ramach zajęć dydaktycznych oczekuje się prowadzenia wykładów i laboratoriów m.in. z sieci komputerowych, przetwarzania obrazów oraz wirtualnej rzeczywistości.

UWAGI: Zgłoszenia wraz z dokumentacją zawierającą:

1.  Podanie adresowane do JM Rektora UZ,

2.  CV i kwestionariusz osobowy,

3.  Autoreferat zawierający:

     – działalność naukową (wykaz publikacji)

     – działalność dydaktyczną

     – działalność organizacyjną;

4.  Kserokopię nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych

5.  Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka angielskiego na poziomie B2 lub przed
Uczelnianą Komisją Egzaminacyjną

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Oferty należy składać osobiście lub listownie w Sekretariacie Instytutu Sterowania
i Systemów Informatycznych. Budynek A-2, pokój 427

ul. Prof. Z. Szafrana 2.

65-516 Zielona Góra

lub elektronicznie: sekretariat@issi.uz.zgora.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@issi.uz.zgora.pl