1 stanowisko adiunkt

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

         INSTYTUCJA: Pracownia Romanistyki w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu

         Zielonogórskiego

       MIASTO: Zielona Góra

       STANOWISKO: Adiunkt

       DYSCYPLINA NAUKOWA: Językoznawstwo

        DATA OGŁOSZENIA: 08.07.2022

        TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08.08.2022

LINK DO STRONY: …………………………………………………………………………………………

      SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, doktor nauk humanistycznych,  językoznawstwo, Pracownia Romanistyki, praktyczna znajomość języka francuskiego, działalność dydaktyczna i organizacyjna                                    

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Oczekuje się od niego co najmniej 2-letniego dydaktycznego stażu na uczelni wyższej. Kandydat powinien wykazywać gotowość do prowadzenia zajęć na poziomie akademickim, m.in. w zakresie językoznawstwa, gramatyki kontrastywnej i różnych aspektów praktycznej nauki języka francuskiego. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w nauczaniu języka francuskiego na różnych poziomach zaawansowania oraz w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi podczas zajęć dydaktycznych. Od Kandydata oczekuje się także gotowości do realizacji zadań i obowiązków o charakterze badawczo-dydaktycznym i organizacyjnym na rzecz Instytutu Neofilologii i Wydziału Humanistycznego.

 

Dokumenty prosimy składać na adres:

SEKRETARIAT DZIEKANATU INSTYTUTU NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Al. Wojska Polskiego 71a, 65-762 Zielona Góra, tel. (68) 3283150

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na d.hebisz@dn.uz.zgora.pl