1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria biomedyczna

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

 

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: Inżynieria Biomedyczna

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.06.2023r

LINK DO STRONY: http://www.iimib.wm.uz.zgora.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, konkurs, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Od kandydatów na stanowisko adiunkta uczelni oczekuje się:

 

·      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno technicznych,

·      doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym,

·      umiejętność opracowywania wyników badań i pisania publikacji naukowych,

·      preferowani będą kandydaci ze znajomością  inżynierii materiałowej lub pokrewnej (np. metalurgii, inżynierii biomedycznej

·      dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w wysokopunktowanych czasopismach,

·      dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

·      sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy,

·      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów: techniki wytwarzania, techniki wytwarzania wyrobów medycznych, zagadnienia inżynierskie, trwałość biomateriałów, chemia analityczna

·      komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Atutem będzie:

uczestniczenie w projektach naukowych (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki itp.)
 

Spełnienie wyżej wymienionych warunków należy potwierdzić dokumentami w sekretariacie Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Prof. Z. Szafrana 4, pok. 223