adiunkt

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: Adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 01.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.10.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, położnictwo, ginekologia, nauki medyczne.                                           

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Medycznych. Do obowiązków Kandydata będzie należało:

1/ Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego z zakresu położnictwa i ginekologii.

2/ Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział
w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim, posiadać tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii oraz perinatologii. Mile widziane będzie doświadczenie dydaktyczne. Wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

§  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§  Życiorys i kwestionariusz osobowy.

§  Kopia dyplomu ukończenia studiów.

§  Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności.

§  Informacja o aktywności dydaktycznej.

§   

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 30.10.2021 r. osobiście lub listem poleconym
w sekretariacie Instytutu Nauk Medycznych UZ; ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
e-mailem lub listownie.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.butkiewicz@cm.uz.zgora.pl