adiunkt

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

 FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Medycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 11.10.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.11.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, kardiolog, doktor nauk medycznych                                         

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Medycznych. Do obowiązków Kandydata będzie należało:

1/ Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim z zakresu kardiologii.

2/ Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim, posiadać tytuł specjalisty kardiologa lub być w trakcie specjalizacji z kardiologii posiadać tytuł doktora nauk medycznych oraz dorobek w zakresie nauk medycznych i/lub o zdrowiu. Mile widziane będzie doświadczenie z zakresu hipertensjologii i kardiologii prewencyjnej. Wymagana jest także  dobra znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

§  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§  Życiorys i kwestionariusz osobowy.

§  Kopia dyplomu ukończenia studiów.

§  Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności.

§  Kserokopia nadania tytułu doktora nauk medycznych

§  Informacja o aktywności naukowej i dydaktycznej.

§  Oświadczenie  potwierdzające znajomość języka angielskiego (poziom biegłości min. B2) w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 10.11.2021 r. osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Instytutu Nauk Medycznych UZ; ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra lub mailem: sekretariatinm@cm.uz.zgora.pl

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailem lub listownie.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariatinm@cm.uz.zgora.pl