adiunkt dydaktyczny

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO:   adiunkt w grupie pracowników  dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Psychologia

DATA OGŁOSZENIA: 28.04.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.05.2023 r.

ZATRUDNIENIE: od 1 października 2023

LINK DO STRONY:

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia rodziny, psychologia zdrowia, psychologia społeczna

 

OPIS: Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

–        posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia i/lub nauki o zdrowiu,

–       ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii,

–        dorobek naukowy i zainteresowania naukowe w zakresie psychologii rodziny, psychologii zdrowia, psychologii społecznej,

–        gotowość do dalszego  rozwoju,

–        dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii,

–       dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych lub dorobek praktyczny
w wybranej dziedzinie psychologii,

–       doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z psychologii,

–       biegła znajomość języka polskiego i komunikatywna znajomość języka angielskiego  potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku.

 

Sposób składania dokumentów:

dokumenty z dopiskiem Konkurs – Instytut Psychologii należy składać osobiście w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69, pok. P106, 65-762 Zielona Góra lub przesłać w zamkniętej kopercie na podany adres
termin składania ofert do: 28.05.2023 do godz. 15:00.
w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, natomiast w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Instytutu Psychologii UZ
list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem
do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów
osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy
osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą powiadomione.