adiunkt dydaktyczny

Instytut Psychologii
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO:   adiunkt w grupie pracowników  dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: Psychologia

DATA OGŁOSZENIA: 30.08.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2022 r.

LINK DO STRONY:

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia  rozwojowa, psychologia rodziny

OPIS: Od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

–        posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie: psychologia,

–       ukończone studia magisterskie w zakresie psychologii;

–        dorobek naukowy i zainteresowania naukowe w zakresie psychologii  rozwojowej i/lub psychologii rodziny;

–        aktywny udział w konferencjach naukowych, w badaniach naukowych

–        gotowość do dalszego  rozwoju naukowego, mile widziana opinia opiekuna naukowego

–        biegłość w korzystaniu z pakietów statystycznych, umiejętność programowania umożliwiająca przygotowanie badań w środowisku internetowym

–        dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii

–       dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych

–       mile widziane doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej z psychologii;

–       biegła znajomość języka polskiego i komunikatywna znajomość języka angielskiego  potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w danym języku.

 

Podania proszę kierować na adres: Instytut  Psychologii
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
A-16 / p. P106, tel. +48 68 328 73 11

sekretariat@psychologia.wpps.uz.zgora.pl
www.psychologia.wpps.uz.zgora.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m.janowicz@wns.uz.zgora.pl