asystent

Instytut Sztuk Wizualnych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Miejsce: Zielona Góra
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • nauki o sztuce

Opis stanowiska

 

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA:      UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

MIASTO:           ZIELONA GÓRA

STANOWISKO: ASYSTENT

DYSCYPLINA NAUKOWA: NAUKI O SZTUCE

DATA OGŁOSZENIA:   15-03-2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14-04-2022

LINK DO STRONY: www.isw.uz.zgora.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ASYSTENT – UNIWERSYTET

 OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Ukończone 5 – letnie studia na kierunku historia sztuki.
Pogłębiona wiedza z zakresu sztuki współczesnej. 

Doświadczenia kuratorskie w organizowaniu wystaw.

Wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania instytucjami kultury .
Znajomość języka niemieckiego i angielskiego  – poziom B2.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podanie kandydata  do JM Rektora UZ.

Życiorys i kwestionariusz osobowy wraz z fotografią.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

 

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Dokumenty należy składać elektronicznie na adres mailowy Sekretariatu Instytutu Sztuk Wizualnych : K.Radkowska@wa.uz.zgora.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Instytutu Sztuk Wizualnych, 65-517 Zielona Góra, ul. Wiśniowa 10,

termin składania ofert do: 14.04.2022 W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Instytutu Sztuk Wizualnych.