asystent

Instytut Budownictwa
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

MIASTO: ZIELONA GÓRA

STANOWISKO: ASYSTENT

DYSCYPLINA NAUKOWA:  INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

DATA OGŁOSZENIA: 11.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.08.2022 r.

LINK DO STRONY: www.ib.uz.zgora.pl

DOKUMENTY NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

SEKRETARIAT INSTYTUTU BUDOWNICTWA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra

e-mail: sekretariat@ib.uz.zgora.pl

SŁOWA KLUCZOWE: konstrukcje betonowe, konstrukcje stalowe, BIM, modelowanie i symulacja komputerowa

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat na stanowisko asystenta będzie zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych. Będzie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania konstrukcji betonowych, zespolonych, stalowych i drewnianych, a także będzie brał udział w badaniach naukowych prowadzonych przez Instytut Budownictwa. Kandydat powinien posiadać doświadczenie zawodowe z zakresu budownictwa lub udziału w badaniach naukowych. Kandydat powinien swobodnie posługiwać się oprogramowaniem z zakresu przedmiotowej dziedziny, w tym szczególnie systemów komputerowych przeznaczonych do modelowania i symulacji procesów związanych z inżynierią materiałową, wytrzymałością materiałów i mechaniką konstrukcji. Rozpoczęcie pracy od 01.10.2022 r. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@ib.uz.zgora.pl