wykładowca

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

MIASTO: Zielona Góra

STANOWISKO: 3 x Wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 28.12.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.01.2022 r.

LINK DO STRONY: https://www.uz.zgora.pl/index.php?konkursy-dla-na

SŁOWA KLUCZOWE: wykładowca, psychiatria, nauki medyczne                                            

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Uniwersytet Zielonogórski poszukuje kandydata na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Medycznych. Do obowiązków Kandydata będzie należało:

1/ Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego z zakresu psychiatrii.

2/ Prowadzenie badań naukowych, publikacja wyników badań, oraz czynny udział
w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim, posiadać tytuł specjalisty psychiatrii. Mile widziane będzie doświadczenie dydaktyczne.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

§  Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§  Życiorys i kwestionariusz osobowy.

§  Kopia dyplomu ukończenia studiów.

§  Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności.

§  Informacja o dydaktycznej.

 

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do 27.01.2022 r. osobiście lub listem poleconym
w sekretariacie Instytutu Nauk Medycznych UZ; ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra

O terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie,
e-mailem lub listownie.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.butkiewicz@cm.uz.zgora.pl