Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w grupie badawczo – dydaktycznej w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku

Nasze wymagania

 • złożenie oświadczenia, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
 • złożenie wszystkich wymaganych w ogłoszeniu dokumentów

Mile widziane

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • w związku z zakresem prowadzonej dydaktyki wymagane jest doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym, w tym znajomość systemów jakości
 • znajomość wymagań prawnych funkcjonowania przemysłu kosmetycznego, rodzajów badań i zasad przygotowania dokumentacji
 • znajomość współczesnych problemów przemysłowej technologii postaci leków
 • znajomość projektowania badań stabilności dla produktów leczniczych i kosmetycznych
 • wiedza z zakresu zasad walidacji procesów produkcyjnych (walidacja, kwalifikacja – pojęcia, definicje, wymagania prawne), typ walidacji i kwalifikacji
 • doświadczenie w prowadzeniu i planowaniu badań naukowych w naukach farmaceutycznych w szczególności technologii postaci leku, pharmacovigilance, bezpieczeństwo produktów leczniczych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie prac badawczych ustalonych z kierownikiem jednostki
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ustalonych z kierownikiem jednostki

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy
 • kwestionariusz osobowy

Załączniki