Asystent

Wydział Nauk Społecznych
Collegium Da Vinci
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Collegium Da Vinci

ogłasza nabór na stanowisko

 

Asystenta w Katedrze Coachingu i Zarządzania

Na kierunek: Zarządzanie kreatywne

 

 

Miejsce pracy:  Collegium Da Vinci w  Poznaniu (Wydział Nauk Społecznych)

Zatrudnienie: umowa o pracę od 1 października 2021 r.

 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe magisterskie w obszarze marketingu, zarządzania lub kierunku pokrewnym,

·         znajomość języka angielskiego,

·         mile widziane doświadczenie dydaktyczne,

·         mile widziany dorobek naukowy (publikacje i udział w konferencjach )

 

Kryteria oceny obejmować będą:

·         osiągnięcia naukowe lub praktyczne,

·         motywację do pracy dydaktycznej i organizacyjnej,

·         otwartość na nowe wyzwania i kreatywne działanie,

·         gotowość do włączania się w projekty na styku nauki i biznesu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

·         aktualne CV i list motywacyjny,

·         wykaz publikacji naukowych lub branżowych (ewentualnie zrealizowanych projektów praktycznych),

·         kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·         rekomendacje i certyfikaty językowe ( jeśli posiada),

·         oświadczenie kandydata, że w przypadku zatrudnienia, Collegium Da Vinci w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,

·         inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego ( załącznik do ogłoszenia).

 

 

 

Dokumentację proszę przesłać na adres e-mail: praca@cdv.pl  w terminie do 21.06.2021.

Postępowanie dotyczące naboru zostanie rozstrzygnięte najpóźniej 12.07.2021 r. Collegium Da Vinci zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty lub nierozstrzygnięcia naboru.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@cdv.pl