adiunkt

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Centrum NanoBioMedyczne oferuje szeroki dostęp do infrastruktury badawczej obejmującej unikatową aparaturę badawczą o wartości 120 mln złotych. Obowiązkiem osoby zatrudnionej będzie samodzielne prowadzenie badań naukowych w dziedzinie inżynierii materiałowej, nauk biologicznych i nauk chemicznych, w szczególności badań wpływu rusztowań komórkowych na wzrost i różnicowanie komórek neuralnych. Kandydat powinien samodzielnie prowadzić badania komórkowe przy wykorzystaniu metod kolorymetrycznych, immunocytochemicznych oraz cytometrii przepływowej. Do obowiązków będzie ponadto należało przygotowywanie preparatów komórkowych do wizualizacji w mikroskopii konfokalnej oraz skaningowym mikroskopie elektronowym, a także obrazowaniu komórek w systemach 3D. Wymagane jest doświadczenie w obsłudze: skaningowego fluorescencyjnego mikroskopu konfokalnalnego, skaningowego mikroskopu elektronowego, powlekacza obrotowego. Oczekujemy, że kandydat będzie prowadził samodzielnie oryginalne projekty naukowe oraz będzie aktywnie aplikował o dofinansowanie grantów badawczych.