asystent

Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

SŁOWA KLUCZOWE: chemia procesów pogłębionego utleniania, techniki badania struktury ciała stałego i związków organicznych (XRD, LC-MS, GC-MS), techniki analizy wody, techniki badania właściwości utleniająco-redukujących (CV)

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Poszukujemy kandydata na stanowisko asystenta z dziedziny nauk chemicznych, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu chemii procesów pogłębionego utleniania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów fotokatalitycznych i elektrochemicznych, syntezy i charakterystyki fizykochemicznej ciała stałego, technik analitycznych badania jakości wód oraz właściwości utleniająco-redukujących.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biurodziekana.chemia@ug.edu.pl