asystent

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: pedagogika

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki

Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko asystenta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej

Kandydat/Kandydatka powinien/powinna spełniać następujące wymagania:

Wykształcenie wyższe w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, z preferencją dla magisterium z pracy socjalnej i/lub pedagogiki
Doświadczenie praktyczne w pracy o charakterze społecznym – działalność pomocowa, animacyjna, edukacyjna.
Osiągnięcie zaawansowanej fazy prac nad doktoratem w dyscyplinie pedagogika.
Dorobek publikacyjny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, z preferencją dla pedagogiki społecznej, pracy socjalnej (ewentualnie również w języku angielskim).
Zaawansowana znajomość j. angielskiego oraz gotowość do prowadzenia zajęć w tym języku
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi (zajęcia w szkole wyższej, etc.).
 

ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ:

Ø  podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Ø  kwestionariusz osobowy

Ø  życiorys – curriculum vitae

Ø  odpis dyplomu magisterskiego oraz – ewentualnie – kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

Ø  informacja o doświadczeniu praktycznym w pracy o charakterze społecznym (działalność pomocowa, animacyjna, edukacyjna)

Ø  dokument(-y) potwierdzający(-e) doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi

Ø  opinia opiekuna / promotora o zaawansowaniu prac nad doktoratem

Ø  wykaz publikacji

Ø  wykaz innych osiągnięć opisujących sylwetkę Kandydata/Kandydatki

Ø  oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że Uniwersytet Gdański będzie dla niego/niej podstawowym miejscem pracy

ZGŁOSZENIE NA KONKURS należy przesłać do dnia  15.07.2021  na adres:

Uniwersytet Gdański

Sekretariat Instytutu Pedagogiki UG

ul. Bażyńskiego 4 ( A 418)

80-952 Gdańsk

Tel. (58) 523 42 05

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl